Política de privacitat

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’usuari presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través de l’ present formulari siguin incloses en un fitxer titularitat de COSTA SERRA, SL, respecte de què es garanteix que han estat aplicades les mesures de seguretat, tant organitzatives com tècniques requerides.

La base jurídica que legitima el tractament és el seu consentiment exprés, acceptant aquesta Política de privacitat. Les seves dades seran conservades únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada els terminis legalment establerts.

Quan les dades personals siguin recollides a través del Formulari de “Contacte”, així com altres formularis que es puguin habilitar a la web amb motiu de les activitats de la mateixa, serà necessari que l’usuari aporti, al menys, aquells camps marcats amb un asterisc , ja que de no ser així, COSTA SERRA, SL no podrà acceptar i gestionar el servei web o la consulta formulada per vostè.

Les finalitats per a les quals són tractades les dades personals a través del web únicament seran les següents:

Atendre la seva sol·licitud i gestionar la nostra cartera de clients potencials.
Remetre-li informació comercial que pugui ser del seu interès, per qualsevol mitjà i en qualsevol suport, inclosos els mitjans electrònics, sobre els serveis oferts per COSTA SERRA, S.L.
Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

De la mateixa manera, Vè. Ens autoritza expressament a comunicar les seves dades personals a les entitats asseguradores, per presentar-los el pressupost ajustat a les seves necessitats. La present comunicació forma part essencial de la nostra tasca de mediació, de manera que, en el cas que no autoritzés aquesta comunicació de les seves dades descrita en aquest paràgraf, no serà possible establir la relació contractual objecte d’aquest contracte.

En cap cas cedirem les dades personals a altres persones o entitats sense el consentiment previ de l’afectat. Tampoc seran transferits a altres estats, sense el consentiment previ de l’afectat.

L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint COSTA SERRA de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

EXERCICI DE DRETS

Podrà revocar el seu consentiment, en tot moment, així com a accedir a la informació recopilada i per vostè. Facilitada, a la nostra base de dades, rectificar-la de ser errònia, sol·licitar la cancel·lació, oposar-se al seu tractament, sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades davant de qualsevol reclamació o dret de defensa, i sol·licitar la portabilitat dels mateixos a un altre responsable de tractament través de correu postal a l’adreça indicada o per correu electrònic a l’adreça info@costaserra.com, aportant fotocòpia del seu DNI o document equivalent . Així mateix, si considera que les seves dades han estat tractades de forma inadequada, pot adreçar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (C / Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).

Més de 40 professionals
al seu servei

Sede central Badalona

Delegación Manresa

Delegación Gavà

Más de 25 profesionales
a su servicio

Sede central Badalona

Delegación Manresa

Delegación Gavà