Assegurances d'estalvi i finances

Saps quina serà la teva situació econòmica quan et jubilis? Creus que les pensions públiques et permetran mantenir el teu ritme de vida actual?

Et truquem?

Plans de pensions

Un pla de pensions és un producte d’estalvi a llarg termini pensat per complementar la pensió de jubilació amb una sèrie de prestacions econòmiques. La quantitat d’aquestes prestacions dependrà del capital aportat i dels rendiments obtinguts, però hem de recordar que, per llei, un pla de pensions no pot donar tipus d’interès garantit. A Costa Serra t’informem de quin és el pla de pensions més convenient per a tu.

L’envelliment progressiu de la població com a conseqüència del descens de la taxa de natalitat i de l’augment de l’esperança de vida desequilibra els sistemes públics de pensions. D’una banda, el nombre de beneficiaris augmenta, de l’altra, el dels contribuents disminueix. Per garantir la sostenibilitat del sistema, ja s’ha augmentat l’edat de jubilació i se n’ha variat el sistema de càlcul. Seguint aquesta tendència, es preveu que les pensions públiques de jubilació cada vegada siguin més petites i, per tant, els diferents  productes d’estalvi com ara les pensions es presenten com una bona alternativa per complementar els ingressos en un futur i poder seguir mantenint el mateix nivell de vida.

Els plans de pensions es basen en aportacions o bé periòdiques o bé extraordinàries que després la gestora inverteix segons el perfil de risc predeterminat en la modalitat de pla de pensions contractada.

Hi ha diferents plans de pensions. Els més comuns són:

 • Plans de renda fixa
 • Plans de renda variable
 • Plans mixtos (amb diferents proporcions de renda fixa i renda variable)
 • Plans de pensions garantits

A Costa Serra t’ajudem a escollir el més indicat per a tu i amb la companyia asseguradora que et garanteixi les millors condicions.

El 2015 es va aprovar una nova normativa que regulava i facilitava el rescat dels plans de pensions. En conseqüència, si el teu pla de pensions és anterior al 2015 pots rescatar-lo a partir del 2025. Si és posterior a 2015, el podràs rescatar a partir dels 10 anys des de la data de l’aportació.

Així mateix, podràs seguir rescatant el teu pla de pensió en alguns supòsits especials contemplats per la llei:

 • Atur de llarga durada Assalariats: acreditant una situació legal d’atur, que s’està inscrit a la borsa de treball i que s’ha esgotat la prestació contributiva o no s’hi ha tingut accés.
 • Atur de llarga durada Autònoms: acreditant que s’ha esgotat el dret a rebre prestacions contributives i estar inscrit a la borsa de treball de la seguretat social
 • Incapacitat laboral permanent (total, absoluta o gran invalidesa)
 • Malaltia greu i acreditada del titular o familiars directes de primer grau
 • Mort del titular
 • I, per descomptat, la jubilació

 

El que és molt important que tinguis clar és que a l’hora de rescatar el pla de pensions, tot aquest capital haurà de tributar a l’IRPF com a rendiment de treball.

Sí, hauràs de pagar l’IRPF corresponent com a rendiment de treball, però en cap cas l’impost de successions i donacions.

Aconsellen fer-se un pla de pensions a partir del primer contracte laboral o al voltant dels 30 anys. Segons el teu perfil, pots aprofitar tot aquest temps fins a la jubilació per apostar per inversions més arriscades, però amb moltes més opcions de rendibilitat.

Com a màxim, et podràs desgravar la menor de les següents quantitats: el 30 % dels rendiments nets del treball i de les activitats econòmiques o fins a 8.000 euros, que és el màxim de les aportacions dels plans de pensions. Si sobrepasses aquest límit, pots traslladar l’excés a la declaració de l’IRPF d’un dels 5 exercicis següents.

Condicions dels plans de pensions
 • L’aportació màxima anual dels plans de pensions és de 8.000 euros. Al llarg de l’any, el titular pot fer tantes aportacions com vulgui, sempre que no superi aquesta xifra. No hi ha un mínim d’aportacions.
 • A més, les persones amb un cònjuge amb un rendiment anual per activitats econòmiques inexistent o inferior a 8.000 euros, podran aportar fins a 2.500 euros anuals al pla de pensions de la seva parella.
 • En el cas de persones amb una minusvàlua psíquica o física reconeguda superior al 65%, poden aportar fins a 24.250 euros anuals al seu pla de pensions, tot incloent les aportacions de terceres persones, que poden ser de 10.000 euros com a màxim.

Plans de pensions assegurats

Vols que els teus estalvis estiguin el més segurs possible en cas de crisi?
Els Plans de Pensions Assegurats (PPA) són un tipus de pla de pensions pensat per a clients conservadors. És a dir, que a canvi de saber que la inversió és completament segura, assumeixes que tindràs una rendibilitat inferior.

Els plans de pensions assegurats es distingeixen perquè tenen una rendibilitat mínima assegurada durant tota la durada per contracte. Un fet que, per llei, no es dóna en les altres modalitats de plans de pensions.

Si el teu pla de pensions assegurat és anterior a la normativa del 2015 per facilitar el rescat dels plans de pensions, podràs rescatar els teus diners a partir del 2025 i, si és posterior, 10 anys després d’haver obert el pla. Així mateix, també podràs rescatar el teu pla en els següents supòsits: atur de llarga durada, malaltia (teva o d’un familiar de primer grau), invalidesa absoluta, dependència severa o gran dependència | mort.

El Toni és el nostre expert en plans de pensions i en tots els productes fiscals, i com que a Costa Serra treballem amb totes les entitats asseguradores, podem aconsellar-te sobre quin producte és el que et dóna més garanties i més rendibilitat segons el teu perfil.

Plans d’estalvi

Els plans d’estalvi ens permeten estalviar diners de manera metòdica amb la finalitat de complementar-los amb uns interessos determinats segons la quantitat dipositada.

Cada pla d’estalvi inverteix els diners durant el temps predeterminat per contracte i amb la rendibilitat i el risc pactats també prèviament.

Amb els plans d’estalvi podràs recuperar els teus diners sempre que vulguis, mentre que amb els plans de pensions només ho podràs fer en certes condicions de rescat contemplades per la llei . Una altra de les diferències principals entre tots dos productes, és que un pla de pensions desgrava, mentre que un pla d’estalvi no ho fa.

Segons la teva edat, els teus ingressos i la teva disposició a afrontar inversions de risc, entre altres, els nostres gestors podran recomanar-te el millor pla d’estalvis per a tu. A Costa Serra et fem una proposta sense compromís.

Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIES)

El pla individual d’estalvi sistemàtic (PIES o PIAS en castellà), és un producte financer que té l’objectiu d’acumular una gran quantitat d’estalvi a mitjà i llarg termini per quan arribi el moment de la jubilació, encara que el titular podrà rescatar els seus diners sempre que ho necessiti.

Una de les grans diferències entre un PIES i un pla de pensions és que amb el primer pots disposar sempre que vulguis dels teus diners. En canvi, amb un pla de pensions només pots rescatar la teva inversió en alguns supòsits, com ara jubilació, malaltia, invalidesa o mort. A Costa Serra t’assessorarem sobre quin producte financer és el més adient per a tu.

Com que a Costa Serra treballem amb totes les companyies asseguradores de primer nivell, coneixem les que ofereixen les millors condicions del moment i les que s’adapten més bé al teu perfil de risc.

 • El prenedor, l’assegurat i el beneficiari han de ser la mateixa persona (excepte en cas de mort).
 • El límit d’aportacions és de 8.000 euros anuals o de 240.000 euros en total.
 • Podràs traspassar capital entre diferents comptes de plans individuals d’estalvi sistemàtic.
 • La durada inicial mínima per obrir un pla individual d’estalvi sistemàtic és de 5 anys.
 • Tindràs dret de rescat i bestreta.
 • Avantatges fiscals si en el moment de rebre la prestació s’escull la modalitat de renda vitalícia, ja que no s’haurà de tributar pels rendiments acumulats, sempre que la durada superi els 5 anys.

Sistemes d’estalvi a llarg termini (SIALP)

Els sistemes individuals d’estalvi a llarg termini, o SIALP en castellà, són productes financers amb possible exempció fiscal. L’objectiu és acumular una gran quantitat d’estalvi a llarg termini per quan arribi el moment de la jubilació, encara que el titular podrà rescatar els seus diners sempre que li faci falta.

 • El tomador, el asegurado y el beneficiario deben ser la misma persona (excepto en caso de muerte).
 • Solo se puede ser titular de un SIALP.
 • La aportación máxima anual será de 5.000 €.
 • Exención fiscal del rendimiento acumulado si la duración mínima es de 5 años, sin rescates parciales.
 • Garantía mínima al vencimiento del 85% de las aportaciones (por ley), pero la mayoría de las compañías con las que trabajamos dan el 100% de las aportaciones.
 • En caso de necesidad se puede disponer del ahorro acumulado antes de los 5 años a partir de la primera anualidad, con la pérdida, eso sí, de la exención fiscal.

Fons d’inversió

Un fons d’inversió aglutina les aportacions d’estalviadors diversos, les quals són invertides de manera conjunta per l’equip gestor del fons. La finalitat és d’aconseguir la màxima rendibilitat tot seguint les regles d’inversió marcades prèviament (principalment, més o menys risc i localització de les inversions).

Els fons d’inversió estan formats per un patrimoni, sense personalitat jurídica, i dividits en participacions. Cada estalviador pot entrar o sortir del fons d’inversió en qualsevol moment, ingressant o rebent la quantitat que costi en aquell moment cadascuna de les participacions.

Avantatges de ser client de Costa Serra

Et fem una estudi completament gratuït dels teus riscos.

Estudiem la teva assegurança actual i t’expliquem honestament si és millorable i per què.

Tenim 100 % ADN assegurador.

Estalvia maldecaps en la teva a assegurança fins a un 100%

Companyies en què operem

Productes relacionats

Totes les nostres assegurances per a famílies

Últimes notícies

Més de 40 professionals
al seu servei

Sede central Badalona

Delegación Manresa

Delegación Gavà

Más de 25 profesionales
a su servicio

Sede central Badalona

Delegación Manresa

Delegación Gavà

Más de 25 profesionales
a su servicio

Sede central Badalona

Delegación Manresa

Delegación Gavà