Sobre Costa Serra

Més de 100.000 pòlisses contractades

Més de 15.000 clients, tant nacionals com internacionals, tant particulars com empreses de tots els sectors d'activitat

Més de 30 anys assessorant als nostres clients

Més de 40 professionals al seu servei

El treball ben fet

Servei personalitzat i especialitzat en assegurances