Avís legal

L’accés, navegació i utilització del lloc web https://www.costaserra.com (en endavant, el “Web”) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions d’Ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva comprensió i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi la web. Si. No està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi aquest web.

IDENTIFICACIÓ

Titular: COSTA SERRA, S.L. (En endavant, La Corredoria)
Domicili social: Carrer de Baldomer Solà, 1 08912 Badalona
CIF: B60268208
Telèfon: 933.995.718
Correu electrònic: info@costaserra.com

OBJECTE

El present Avís Legal regula l’accés, navegació i utilització del Web, sense perjudici que La Corredoria es reservi el dret a modificar la presentació, configuració i contingut de la mateixa, així com les condicions requerides per al seu accés i / o utilització. L’accés i utilització dels continguts del web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l’acceptació dels mateixos.

La Corredoria es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís Legal o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

De la mateixa manera, informem als usuaris sobre quins són els seus drets i les seves obligacions en relació amb els continguts exposats a través del web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar-se de l’accés a la mateixa.

A l’efecte de la interpretació de el present Avís Legal, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en què aquesta accepta dit Avís i la Política de Privadesa exposades a la web, bastant per a això que el visiti. Si s’omplen dades a través del web, s’haurà d’acceptar la Política de Privadesa.

REGLES D’ÚS DEL LLOC WEB

No està permès l’accés o la utilització de Web amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica. Les conseqüències de fer-ho seran responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Queden prohibides les següents accions:

L’ús de la web:
de manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament oa l’ordinador d’un tercer;
per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
per recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris;
de manera il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l’ordre públic;
Accedir sense autorització a qualsevol secció de la web, a altres sistemes o xarxes connectats a la web, ni als serveis oferts a través del web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació de la web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts a la web;
Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del web o qualssevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, participació o funcionament d’aquells , o falsejant el resultat dels mateixos i / o la utilització de mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i / o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri cap manera el present Avís Legal.
L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’usuari podrà portar aparellada l’adopció per La Corredoria de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, sense que hi hagi possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

En el cas que Un. Trobés alguna informació o contingut en la web que pugui ser no adequat, contrari a la normativa vigent, o contrari a les condicions disposades en la web, preguem que ho posi en coneixement immediat de la Corredoria mitjançant els diferents mitjans disposats per a això.

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB, PLATAFORMES I XARXES SOCIALS

La Corredoria no controla els continguts, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

L’usuari reconeix i accepta que La Corredoria no serà responsable de la disponibilitat dels llocs web o recursos externs, i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través aquests llocs web o recursos.

La Corredoria posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines del Web que La Corredoria manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i / o gestionats per tercers (p.ex. Facebook, Twitter, etc.). La inclusió d’aquests enllaços a la web té per únic objecte facilitar als usuaris l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre La Corredoria i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de La Corredoria dels seus continguts i / o serveis, sent el seu titular, fabricant o distribuïdor l’únic responsable dels mateixos.

En cap cas La Corredoria comparteix amb Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social que s’incorpori en el futur cap tipus d’informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l’establerta en el present Avís Legal, així com en la Política de Privacitat de la web. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint La Corredoria en aquest procés.

L’activació i ús d’aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l’usuari (login / contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes a la web, de manera que la Corredoria no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aquests entorns.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Corredoria és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del web, així com de tots els continguts oferts en el mateix, incloent la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions , logotips, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través d’aquest.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de La Corredoria o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de la Corredoria o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l’accés, navegació o utilització del web i / o dels seus continguts confereix a l’usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de la Corredoria o, si escau, de l’titular dels drets corresponents.

L’usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne a prestador per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense restricció de l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

RESPONSABILITATS I GARANTIES

En conseqüència, La Corredoria no garanteix ni es fa responsable de la continuïtat dels continguts del web, de l’absència d’errors en aquests continguts, així com de l’absència de virus i / o altres components nocius, de la invulnerabilitat del web i / o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en la mateixa, de la falta d’utilitat o rendiment dels continguts del web, així com dels danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que la Corredoria s’estableix a la web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat de la mateixa.

La Corredoria declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament de la Web i reduir a l’mínim els errors de sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu.

La Corredoria no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades a la web provinents de fonts alienes a aquest.

SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

La Corredoria es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i / o descàrrega de l’contingut i / o ús de serveis de la web, amb o sense prèvia notificació , sense que hi hagi la possibilitat de l’usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del Web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de Privacitat que tot usuari ha d’acceptar expressament per poder utilitzar la web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Sempre que la normativa vigent a l’efecte prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquesta web serà d’aplicació la legislació espanyola vigent en el moment de l’litigi, i ens sotmetrem als Jutjats i Tribunals de Barcelona, així com, si és el cas, als tribunals arbitrals de consum o semblants als que ens trobem adherits en el moment de produir-se la controvèrsia.

Más de 25 profesionales
a su servicio

Sede central Badalona

Delegación Manresa

Delegación Gavà

Més de 40 professionals
al seu servei

Sede central Badalona

Delegación Manresa

Delegación Gavà

Más de 25 profesionales
a su servicio

Sede central Badalona

Delegación Manresa

Delegación Gavà